Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Descrierea ofertei de munca

Juristconsult principal, DRA

Data publicarii : 13/06/2017
Data expirarii : 10/07/2017
Categoria: Banci/Asigurari
Locatie: Chisinau
Salariu (Min/Max): -
JobRef: BA-13599
DESCRIERE OFERTA
Juristconsult principal pe perioada determinata al Direcției reglementare, Departamentul Reglementare și Autorizare

CERINTE FATA DE CANDIDAT
Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experienţă profesională în domeniul juridic de minim doi ani;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat (citit/scris/vorbit);
- Aptitudini de a conduce analize legale în limba română și engleză, de a efectua activităţi de studiu şi cercetare teoretică, inclusiv cu utilizarea motoarelor de căutare în reţeaua Internet.
- Abilităţi de lucru în echipă şi calităţi personale ce facilitează relaţionarea interumană.

Principalele atribuții:
1.Elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative;
2. Efectuarea studiilor şi cercetărilor în vederea asigurării conformării legislaţiei bancare la dreptul Uniunii Europene şi celor mai bune practici internaţionale.
3. Emiterea opiniilor juridice.
4. Asigurarea asistenței și consultației juridice subdiviziunilor departamentului.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 10 iulie 2017.

Candidaţii selectaţi vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include în principal, fără a se limita la subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ.

Bibliografie de referință:
1. Legea nr.550-XIII din 21 iulie 1995 a instituţiilor financiare;
2. Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
3. Legea nr. 1134 – XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni;
4. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
5. Legea nr.793-XIV din 10.02.2000 contenciosului administrativ;
6. Cod civil, Cartea I, II şi III;

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Date de contact ale companiei
Tel: 022 822257 , Fax: 022 822257
e-mail:
     
   
© Copyright 2017, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке