Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Descrierea ofertei de munca

Șef adjunct de direcție, DRB

Data publicarii : 17/05/2017
Data expirarii : 30/06/2017
Categoria: Banci/Asigurari
Locatie: Chisinau
Salariu (Min/Max): -
JobRef: BA-13522
DESCRIERE OFERTA
Șef adjunct de direcție, Direcția rezoluție bancară

Cerinţe faţă de candidaţi:
1. Studii superioare în domeniul economiei, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
2. Experiența profesională în domeniul bancar nu mai puțin de trei ani – obligatoriu;
3. Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
4. Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
5. Abilităţi, calități și aptitudini: organizatorice, de planificare, gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, lucrul în echipă, perseverență, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate;
6. Cunoașterea fluentă a limbii române și a limbii engleze;
7. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Principalele atribuții:
1. Elaborarea şi înaintarea spre examinare şefului direcţiei propuneri aferente activităţii secţiilor pentru includerea în Planurile de lucru trimestriale ale direcției, asigurarea perfectării informaţiei aferente îndeplinirii acestora;
2. Planificarea și desfășurarea acțiunilor de rezoluție ca urmare a constatării condițiilor de declanșare a procedurii de rezoluție;
3. Evaluarea planurilor de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi înaintarea recomandărilor referitoare la aceste aspecte structurii care exercită funcția de supraveghere;
4. Elaborarea, reevaluarea și actualizarea planurilor de rezoluție;
5. Organizarea și monitorizarea procesului de lichidare a băncilor la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;
6. Participarea la elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce ţin nemijlocit de activitatea direcției.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 30 iunie 2017.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință:
1. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
2. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
3. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
4. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
6. Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;
7. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces – verbal.

Date de contact ale companiei
Tel: 022 822257 , Fax: 022 822257
e-mail:
     
   
© Copyright 2017, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке