Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Descrierea ofertei de munca

Expert principal, DSORU

Data publicarii : 05/05/2017
Data expirarii : 30/06/2017
Categoria: Banci/Asigurari
Locatie: Chisinau
Salariu (Min/Max): -
JobRef: BA-13497
DESCRIERE OFERTA
expert principal cu funcția de gestiune și optimizare procese, Direcția planificare strategică și gestiune, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane

CERINTE FATA DE CANDIDAT
Expert principal cu funcția de gestiune și optimizare procese, Direcția planificare strategică și gestiune, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane

Scopul general al postului:
Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerinţe faţă de candidaţi:
1. Studii economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare.
2. Experiență de muncă în domeniul economic nu mai puțin de 1 an (experienţa în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj).
3. Cunoaşterea Planului strategic, în special a obiectivelor strategice ale BNM.
4. Posedarea cunoștințelor elementare aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de gestiune și optimizare procese va fi considerată un avantaj semnificativ;
5. Cunoaşterea fluentă a limbii române.
6. Cunoaşterea limbii engleze cel puțin la un nivel intermediar (B1).
7. Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Excel, Power Point.

Abilități:
• organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;
• gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
• gândire procesuală și globală;
• capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
• de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Atitudini: receptivitate la idei noi, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții:
1. Contribuie la implementarea și dezvoltarea cadrului de gestiune a proceselor de activitate ale BNM conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu, prin participarea la:
• elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ și metodologic de gestiune a proceselor de activitate ale BNM;
• descrierea proceselor de activitate ale BNM conform metodologiei aprobate și coordonarea acestora cu subdiviziunile BNM;
• dezvoltarea și administrarea sistemului de gestiune a proceselor de activitate ale BNM;
• revizuirea și actualizarea continuă a proceselor BNM în vederea optimizării acestora;
• analiza și coordonarea propunerilor parvenite din partea subdiviziunilor privind modificarea proceselor în vederea încadrării acestora în sistemul de gestiune a proceselor.
2. Contribuie la asigurarea implementării gestiunii proceselor bazate pe performanță și facilitarea optimizării continue a acestora, astfel încât activitatea băncii să fie orientată pe procese măsurate și controlate, prin participarea la:
• implementarea gestiunii proceselor bazate pe performanță prin definirea, măsurarea, monitorizarea și raportarea de către subdiviziunile responsabile a indicatorilor cheie de performanță pe procese;
• raportarea consolidată aferentă performanței proceselor de activitate;
• implementarea mecanismului de interacțiune dintre părțile implicate în cadrul proceselor de activitate bazat pe respectarea indicatorilor de timp și calitate stabiliți.
3. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune și optimizare procese și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM.
4. Examinează practicile în domeniul gestiunii și optimizării proceselor în alte bănci centrale, generalizează rezultatele şi metodele de lucru şi analizează posibilitatea utilizării lor în activitatea curentă.
5. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 30 iunie 2017.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință:
1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995;
2. Planul Strategic al BNM pentru anii 2013-2017;
3. Procesul de planificare strategică în cadrul BNM;
4. Managementul proceselor de activitate;
5. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea proceselor;
6. Standardul BPMN.

Date de contact ale companiei
Tel: 022 822257 , Fax: 022 822257
e-mail:
     
   
© Copyright 2017, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке