Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Descrierea ofertei de munca

Economist principal, DPMC

Data publicarii : 14/02/2017
Data expirarii : 20/07/2017
Categoria: Banci/Asigurari
Locatie: Chisinau
Salariu (Min/Max): -
JobRef: BA-13378
DESCRIERE OFERTA
economist principal pe durată determinată a Secţiei analiză monetară şi sectorului public, Direcția analize și prognoze macroeconomice, Departamentul Politică Monetară și Cercetă

CERINTE FATA DE CANDIDAT
Obiectivele postului:
• Realizarea analizelor și a prognozelor macroeconomice și sectoriale, identificarea și analiza riscurilor la adresa inflației, elaborarea documentelor, rapoartelor de politică monetară și efectuarea cercetărilor și studiilor ce țin de competența Direcției;
• Gestionarea datelor statistice, dezvoltarea și menținerea instrumentarului de analiză și prognoză aferent activității Direcției.

Cerințe minime obligatorii:
1. Studii universitare în domeniul economic, finanțe-bănci sau matematici aplicative cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
2. Cunoștințe aprofundate în domeniile: Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:
Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanismul de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară);
Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, VECM, tehnici bayessiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroschedasticității din modele);
Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp);
3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Power Point, și a aplicațiilor de calcul numeric si analiză statistică (inclusiv Matlab, Eviews, Demetra, Microsoft Excel);
4. Cunoștințe a cadrului normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);
5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
6. Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, lucru în echipă, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
7. Alte abilități și atitudini: abilități de analiză și cercetare; comunicare verbală și în scris eficientă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:
1. Experiența în domeniul financiar-bancar a analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj.
2. Cunoașterea a următoarelor domenii: financiar-bancar, matematica aplicată în economie, conturi internaționale;

Principalele atribuții:
Pentru realizarea scopului general al postului, titularul îndeplinește următoarele atribuții:
1. Dezvoltă instrumentarul (inclusiv modele economice) de prognoză macroeconomică și sectorială; - Elaborează instrumentarul de prognoză specific postului; - Întreține instrumentarul de prognoză specific postului; - Perfecționează instrumentarul de prognoză specific postului.
2. Elaborează analiza și prognoza macroeconomică și sectorială specifică postului;
3. Identifică și analizează riscurile la adresa inflației;
4. Ajustează și actualizează prognoza conform cerințelor stabilite;
5. Elaborează compartimentele respective pentru documentele de politică monetară și rapoartele întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei;
6. Prezintă compartimentele respective din documentele de politică monetară;
7. Elaborează și examinează documente, acte normative și metodologice, în limita competenței postului deținut;
8. Elaborează sau participă la elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor ce țin de competența postului deținut;
9. Colectează și prelucrează informația necesară pentru efectuarea analizelor, prognozelor și studiilor ce țin de competența postului deținut;
10. Asigură gestionarea și menținerea bazei informaționale deținute conform cerințelor stabilite;

Bibliografia recomandată:
• Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
• Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
• Rapoartele asupra inflației;
• Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie, monedă și credit;

Termenul pentru depunerea CV-urilor va fi pînă la data de: 20 iulie 2017.

Pentru participarea la concurs, completați aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.
Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.


Date de contact ale companiei
Tel: 022 822257 , Fax: 022 822257
e-mail:
     
   
© Copyright 2017, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке