Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Descrierea ofertei de munca

Inginer în telecomunicații

Data publicarii : 06/03/2017
Data expirarii : 02/09/2017
Categoria: IT/Hardware/Software
Locatie: Chisinau
Salariu (Min/Max): -
JobRef: IT-13287
DESCRIERE OFERTA
Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante:

1. Cerințe de bază:
1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
2. Studii: universitare/ post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau securitatea informațională, inginerie;
3. Cunoaşterea obligatorie a limbii române, rusă şi engleză;
4. Experiență în domeniu minimum 1 an;
5. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
6. Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
7. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;
8. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

2. Cunoştinţe:
1. Principiile generale în administrarea rețelelor;
2. Întreținerea echipamentelor de rețea (Router, Switch, Firewall);
3. Modelul de referință OSI (Nivelele OSI, Încapsularea datelor);
4. Protocoale de rutare și de comunicații;
5. Rețele LAN WAN;
6. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
7. Folosirea unui limbaj corect, civilizat și profesional în relațiile cu colegii;

3. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, atitudine proactivă, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

4. CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: office@112.md, menţionînd postul pentru care aplică (Inginer în telecomunicații), care va include:

1. CV-ul candidatului. (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
6. Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
7. Documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
8. Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

5. Bibliografia concursului:
• Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
• Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
• Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă.
• Hotărârea Guvernului nr. 243 din 03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”.
• Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este – 16.01.2017.
Adresa poştală al Serviciului 112 – bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, MD-2012, mun. Chişinău.
• Tel. (22) 251 198
• E-mail: office@112.md
Informaţia despre data şi ora interviului va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la concurs.

CERINTE FATA DE CANDIDAT
Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (Serviciul 112 – în continuare) este persoană juridică, are statut de instituţie publică şi se subordonează Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicaţiilor.
Serviciul 112 funcționează în baza Legii nr. 174 din 25.07.2014 și are drept scop ridicarea nivelului de siguranţă şi protecţie a populaţiei, bunurilor şi mediului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin utilizarea unui număr unic pentru apelurile de urgenţă 112 și utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii de comunicaţii electronice moderne şi a resurselor informaţionale.

Responsabilități:

1. Proiectarea şi optimizarea topologiei reţelei locale, analiza cerinţelor tehnice fată de necesitatea conectării locurilor de muncă, serverilor, imprimantelor, terminalelor, etc. în reţea locală;
2. Proiectarea, realizarea şi asigurarea tehnică a activităţii sistemului de telecomunicaţii a Serviciului, precum și interconectarea cu Serviciile Specializare de Urgență (SSU);
3. Proiectarea sistemului de cabluri structurate (SCS) şi a rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului informaţional, în încăperile Serviciului;
4. Elaborarea documentaţiei tehnice necesare;
5. Instalarea şi configurarea echipamentelor de reţea;
6. Monitorizarea activităţii şi dirijarea echipamentului de reţea, documentarea evenimentelor din reţea;
7. Elaborarea proiectelor tehnice de organizare şi dezvoltare a reţelei externe a Serviciului;
8. Elaborarea propunerilor de aplicare a tehnologiilor noi de reţea, cu argumentarea eficacităţii lor în exploatare;
9. Elaborarea soluţiilor legate de organizarea infrastructurii de comunicaţie, utilizarea serviciilor de transport, date a diferitor operatori;
10. Asigurarea funcţionării a SCS şi a echipamentului de reţea pasiv şi activ, instalate în încăperile Serviciului;Date de contact ale companiei
Tel: 0 22 251 198 , Fax: 0 22 251 198
e-mail:
     
   
© Copyright 2017, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке