Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Descrierea ofertei de munca

Inginer de sistem în informatică

Data publicarii : 06/03/2017
Data expirarii : 02/09/2017
Categoria: IT/Hardware/Software
Locatie: Chisinau
Salariu (Min/Max): -
JobRef: IT-13286
DESCRIERE OFERTA
Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante:

1. Cerințe de bază:
1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
2. Studii: universitare/ post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau securitatea informațională, inginerie;
3. Cunoaşterea obligatorie a limbii române, rusă şi engleză;
4. Experiență în domeniu minimum 2 ani;
5. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
6. Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
7. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;
8. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

2. Cunoştinţe:
1. Administrarea bazelor de date (Oracle, MS-SQL, PG-SQL, Informix e.t.c.);
2. Structured Query Language, optimizari a bazelor de date și scripturilor;
3. Server OS(Unix/Linux, MS Windows Server);
4. Limbaje de programare (Java, C#, C++), Application Testing;
5. Experiență cu aplicații de gestionare a proiectelor software si control a versiunilor;
6. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
7. Folosirea unui limbaj corect, civilizat și profesional în relațiile cu colegii;

3. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, atitudine proactivă, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

4. CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: office@112.md, menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică), care va include:

1. CV-ul candidatului. (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
6. Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
7. Documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
8. Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

5. Bibliografia concursului:
• Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
• Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
• Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă.
• Hotărârea Guvernului nr. 243 din 03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”.
• Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este – 31.01.2017.
Adresa poştală al Serviciului 112 – bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, MD-2012, mun. Chişinău.
• Tel. (22) 251 198
• E-mail: office@112.md
Informaţia despre data şi ora interviului adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la concurs.

CERINTE FATA DE CANDIDAT
Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (Serviciul 112 – în continuare) este persoană juridică, are statut de instituţie publică şi se subordonează Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicaţiilor.
Serviciul 112 funcționează în baza Legii nr. 174 din 25.07.2014 și are drept scop ridicarea nivelului de siguranţă şi protecţie a populaţiei, bunurilor şi mediului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin utilizarea unui număr unic pentru apelurile de urgenţă 112 și utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii de comunicaţii electronice moderne şi a resurselor informaţionale.

Responsabilități aferente functiei:

• Formarea nucleului Băncii Centrale de Date (BCD) al Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112;
• Examinarea, sistematizarea şi soluţionarea erorilor depistate în procesul de stocare a informaţiei în BCD;
• Asigurarea controlului logic a informaţiei conform cerinţelor actelor normative;
• Efectuarea controlului şi prelucrarea informaţiei parvenite în BCD a Serviciului 112;
• Elaborarea clasificatoarelor noi şi susţinerea celor existente conform cerinţelor actelor normative şi documentaţiei tehnice;
• Participarea la realizare şi asigurarea ulterioară a tehnologiei schimbului de date cu diferite structuri de stat, ce sunt deţinători ai resurselor informaţionale de stat;
• Pregătirea şi eliberarea informaţiei din BCD sub formă de dări de seamă analitice şi statistice, liste, grafice, diagrame;
• Formarea şi optimizarea mecanismelor de monitorizare a acţiunilor utilizatorilor;
• Evidenţa păstrării şi restabilirii BCD şi a datelor de sistem.Date de contact ale companiei
Tel: 0 22 251 198 , Fax: 0 22 251 198
e-mail:
     
   
© Copyright 2017, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке