Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Descrierea ofertei de munca

Administrator de rețea

Data publicarii : 06/03/2017
Data expirarii : 02/09/2017
Categoria: Inginerie
Locatie: Chisinau
Salariu (Min/Max): -
JobRef: IN-13284
DESCRIERE OFERTA
Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (Serviciul 112 – în continuare) este persoană juridică, are statut de instituţie publică şi se subordonează Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicaţiilor.
Serviciul 112 funcționează în baza Legii nr. 174 din 25.07.2014 și are drept scop ridicarea nivelului de siguranţă şi protecţie a populaţiei, bunurilor şi mediului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin utilizarea unui număr unic pentru apelurile de urgenţă 112 și utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii de comunicaţii electronice moderne şi a resurselor informaţionale.


Responsabilități aferente functiei vacante:

1. Asigurarea tehnică şi aplicativă a procesului de prelucrare a apelurilor de urgență comunicate prin telefon, echipamente radio, dispozitive automate de alertă, semnalizare sau prin alte mijloace;
2. Asigurarea evidenţei utilizării mijloacelor tehnice gestionate;
3. Asigurarea accesului în modul stabilit utilizatorilor interni şi externi la resursele SIA a Serviciului;
4. Mentenanţa tehnică şi logico-informaţională a utilizatorilor pentru executarea obligaţiunilor sale funcţionale;
5. Determinarea problemelor tehnice ce ţin de situaţia serverelor (dispozitivelor) şi întreprinderea măsurilor în cazul necesităţii înlocuirii lor sau a modernizării tehnice;
6. Efectuarea controlului şi organizarea sistemului de protecţie antivirus în cadrul Serviciului;
7. Elaborarea soluţiilor tehnice în domeniul reţelelor de transmisie a datelor;
8. Administrarea reţelelor de transmisie a datelor şi Internet.
9. Monitorizarea activității de echipamente suplimentare destinat asigurării funcţionării al Serviciului;

CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: office@112.md, menţionînd postul pentru care aplică (Administrator de rețea), care va include:

1. CV-ul candidatului. (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
6. Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
7. Documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
8. Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

5. Bibliografia concursului:
• Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
• Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
• Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă.
• Hotărârea Guvernului nr. 243 din 03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”.
• Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este – 16.01.2017.
Adresa poştală al Serviciului 112 – bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, MD-2012, mun. Chişinău.

• Tel. (22) 251 198
• E-mail: office@112.md
Informaţia despre data şi ora interviului va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la concurs.

CERINTE FATA DE CANDIDAT
Studii: universitare/ post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau securitatea informațională, inginerie
Experiență în domeniu 2 ani;
Cunoaşterea obligatorie a limbii române, rusă şi engleză;
Experiență în administrarea rețelelor;
Suita de protocoale TCP/IP;
Rețele LAN și WAN, protocoale de rutare(OSPF, RIP, BGP), Firewall, Switching, IPsec;
Certificarea cunoștințelor în domeniu prezintă un avantaj;
Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
Folosirea unui limbaj corect, civilizat și profesional în relațiile cu colegii;
Date de contact ale companiei
Tel: 0 22 251 198 , Fax: 0 22 251 198
e-mail:
     
   
© Copyright 2017, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке